Reparații galeria romană

muzeul mineritului

Obiectivul este Monument istoric, cod Lista Monumentelor Istorice: AB-II-m-B-00065.02, componentă a Peisajului Minier Istoric Roșia Montană, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Beneficiarul finanțării: C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA-FILIALA ROȘIAMIN S.A.

Lucrările sunt finanțate de Institutul Național al Patrimoniului prin Ministerul Culturii și cofinanțate de proprietari, iar asociația noastră se ocupă pro-bono de implementare și/sau promovare.

Descrierea lucrărilor: Reparații la portal (finisaje), reparații ale planurilor înclinate de acces și a galeriei orizontale (curățare și completare trepte și rigole laterale, eliberare pământ (steril) și reparații ale suprafețelor de călcare), reparații și reconfigurări ale sistemului de iluminat, a balustrăzilor și refacere sprijinire din lemn demonstrativă.

Finalizare lUCRĂRI

12.2022

S-a reparat si s-au refacut aleea / scarile de ciment, s-a inlocuit complet sistemul de iluminat, s-a inlocuit usa de la intrare, s-au adus placute informative, grilaje si bari de sustinere.

STADIU lUCRĂRI

11.2022

S-au curatat șapele de ciment subteran, au fost de-colmatate rigolele de scurgere a apei și depunerile de steril. În prezent se lucrează la cofrajul pentru introducerea noii șape turnată pe folie separatoare față de vatra galeriilor antice.

Au început lucrările

01.10.2022

Au inceput lucrarile de reparatii la Galeria Romana din incinta Muzeului Mineritului și accesul publicului a fost interzis pe perioada lucrărilor. S-a început spargerea șapei și a scărilor pe porțiunile deteriorate și va urma repararea acestora. Se decolmatează și se curăță rigolele de beton și se pregătesc aleile pe care până acum se circula prin galiță și pământ pentru a se turna șapă. Se vor înlocui stâlpii de susținere deteriorați și se va moderniza iluminatul.

Realizare Proiect și obținere Finanțare

05.05.2022

În perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022 am lucrat împreună cu arhitecți, ingineri și propietarii obiectivului la realizare proiectului de reparații, întocmirea devizelor și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare. Apoi a urmat depunerea proiectului la sesiunea de finanțare Timbrul Monumentelor Istorice oferită de Institutul Național al Patrimoniului.

Pe data de 05.05.2022 am reușit obținerea finanțarii și s-a semnat contractul cu INP.

Apariții media: vezi aici articol RadioUnirea

Stare inițială și VALORI

01.11.2022

În subteranul Roșiei Montane se găsesc peste 150 km de galerii, în adâncul celor patru masive muntoase – Cetate, Cârnic, Orlea şi Jig-Văidoaia-Lety – a fost documentat cel mai vast sistem de exploatare minieră auriferă de epocă romană (sec. II p.Ch.) cunoscut până în prezent (7 km), un amplu sistem de exploatare de epoca modernă (sec. XVII-XVIII) realizat cu praf de pușcă (10 km), completat de exploatările cu dinamita (53 km) de epocă contemporană (sec. XIX-XX).

Galeria romană vizitabilă din cadrul Muzeului Mineritului din Roșia Montană, fiind singurul tronson accesibil publicului din imensa rețea subterană a Roșiei Montane, reprezintă o mostră semnificativă pentru înțelegerea modului de exploatare minier istoric.

Remarcabila rețea minieră subterană romană, cu atributele sale tehnice excepționale și peisajul asociat, este o mărturie excepțională a difuziunii și dezvoltării tehnicii mineritului de metale prețioase din perioada de vârf a Imperiului Roman, în secolele al II-lea și al III-lea. Un astfel de sistem vast de galerii perfect trapezoidale în secțiune, puțuri elicoidale, galerii de comunicație în pantă, cu scări cioplite în stâncă și zone de extracție verticală, cu plafonul cioplit în trepte, sunt necunoscute oriunde altundeva într-o epocă atât de timpurie. Acestea se păstrează încă la Roșia Montană și sunt de o valoare excepțională datorită rarității și dimensiunilor lor, precum și gradului mare de conservare;

Degradări. De la închiderea activităților miniere în 2006, au fost realizate lucrări minimale de întreținere (podini din lemn, eliberare depuneri de steril, eșafodaje locale, înlocuire becuri), însă în lipsa aprobării unor investiții mai consistente, procesul de degradare s-a instalat deja. Amenajările miniere pentru drenarea apelor de mină sunt degradate local. Traseul de circulație în subteran trebuie să asigure parcurgerea în condiții optime și de siguranță pentru vizitatori, fără zone cu depuneri de pământ, fără trepte sparte și cu asigurarea unui iluminat corespunzător. De asemenea, este necesară introducerea unei minime infrastructuri explicative, accesibilizată pentru toate categoriile de vizitatori.

Degradări sistem de iluminat

Degradări suprafețe călcare și rigole de captare a apelor

Degradări ale suprafețelor de călcare improprii pentru vizitare