REPARAȚII CASA 344

Fostă locuință de mineri

Clădirea este componentă a Centrului Istoric Roșia Montană, cod Lista Monumentelor Istorice: AB-II-m-B-00270, componentă a Peisajului Minier Istoric Roșia Montană, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Beneficiarii finanțării: Cserei Mihaela-Corina, Gruber Paul-Iosif


Lucrările sunt finanțate de Institutul Național al Patrimoniului prin Ministerul Culturii și cofinanțate de proprietari, iar asociația noastră se ocupă pro-bono de implementare și/sau promovare.

Descrierea lucrărilor: eliminare mortare de ciment, eliminare elemente parazitare – copertine, branșament montat pe învelitoare, reparații ale tencuielilor și profilelor trase – completări locale, consolidare, zugrăvire; reparații/înlocuire învelitori țiglă, șorțuri; reparații cercevele, tocuri; curățare; vopsitorii, completări foi de sticlă; reparații/înlocuire jgheaburi și burlane; reparații mauri, reparații/completări/înlocuiri împrejmuire din lemn; reparații poartă de lemn; reparații pavaje și rigolă.

Finalizare lucrări

11.2022

S-a montant tigla, s-a varuit si vopsit fatada, s-a realizat pavajul si gardul din piatra seaca.

Stadiu lucrări

06.09.2022

Avansează lucrările de reparatii la Casa Minereasca nr 344, monument istoric al sitului UNESCO Roșia Montană. Se lucrează la acoperiș, la tencuieli, la gardul și zidul de piatră ce înconjoară propietatea. S-au finalizat lucrările de branșament electric subteran.

Au început lucrările

29.07.2022

Azi am bătut plăcuța de șantier in lucru și la Casa numvărul 344. S-au adus materiale de construcții, s-au eliminat cablurile electrice din aer și de pe fațada clădirii. S-a realizat bransamentul electric îngropat, iar acum urmează refacerea tencuieli exterioare și a acoperișului

Realizare Proiect și obținere Finanțare

05.05.2022

În perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022 am lucrat împreună cu arhitecți, ingineri și propietarii obiectivului la realizare proiectului de reparații, întocmirea devizelor și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare. Apoi a urmat depunerea proiectului la sesiunea de finanțare Timbrul Monumentelor Istorice oferită de Institutul Național al Patrimoniului.

Pe data de 05.05.2022 am reușit obținerea finanțarii și s-a semnat contractul cu INP.

Stare inițială și VALORI

01.11.2022

Casa nr. 344 este amplasată la nord de nucleul central, cel al Pieței istorice, în zona cu configurație particulară denumită Berg („cartierul Berg”).

Data construirii nu este cunoscută cu precizie, însă pe baza analizei planurilor istorice (Cadastrul Austro-Ungar 1884, Planul Pošepný 1859), în care pe parcelă este figurată construcția în poziția actuală, se poate preciza că nucleul principal al construcției, cu două camere, tindă centrală și târnaț pe una dintre laturile lungi, datează probabil cel puțin de la mijlocul secolului al XIX-lea, iar ulterior, în perioada interbelică a fost extinsă prin adosarea unei anexe.

Sistemul constructiv, configurația planului se încadrează tipologiei tradiționale locale, la care se atașează elemente de limbaj arhitectural de inspirație urbană. În perioada interbelică, învelioarea este înlocuită cu țiglă ceramică, iar fațadele primesc elemente de decor (sugestia unor bosaje) și configurație (foișor central) specifice arhitecturii minerești a acestei perioade, caracterizată de utilizarea acestui tip de configurare a fațadelor, cu învelitori din țiglă și frontoane de timpan exprimate în fațadă.

Construcția este parte a fondului construit valoros, fiind utilizată de-a lungul istoriei sale ca locuință. Parcela amplă, configurația clădirii permite amenjarea unui spațiu pentru o mică pensiune, cu zone de campare exterioare. Astfel, deși în prezent este utilizată doar temporar, construcția prezintă un important potențial de exploatare economică prin turism.

Construcția este utilizată temporar în prezent. Pentru repunerea sa în funcțiune sunt necesare lucrări de amenajări interioare și reparații diverse. La exterior are degradări ale elementelor și suprafețelor arhitecturale, învelitoarea din țiglă și tablă este degradată, permițând local pătrunderea apei și zăpezii, Sistemul de captare și dirijare a apelor pluviale este degradat, Tencuielile prezintă în special la nivelul soclului degradări mai accentuate, Tâmplăriile sunt încă funcționale, necesitând operațiuni de reparații curente și înlocuiri ale foilor de sticlă, Împrejmuirea din lemn este degradată, Poarta de lemn necesită minime intervenții (acoperire cu șindrilă, îndreptare), Zidurile de sprijin („maurii”) necesită reparații minimale pe latura de nord și mai ample pe latura estică.