INTERVENII DE URGENȚĂ

BISERICA GRECO-CATOLICĂ nr 137

Clădirea este Monument istoric, cod Lista Monumentelor Istorice: AB-II-m-B-00269, componentă a Peisajului Minier Istoric Roșia Montană, inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO.
Beneficiarul finanțării
: BISERICA GRECO-CATOLICĂ

Lucrările sunt finanțate de Institutul Național al Patrimoniului prin Ministerul Culturii și cofinanțate de proprietari, iar asociația noastră se ocupă pro-bono de implementare și/sau promovare.

Descrierea lucrărilor: Realizarea a trei tiranți metalici transversali, montați la nașterea arcelor, care să preia împingerea laterală a arcelor transversale și a bolților; Consolidarea zidăriei portante a arcelor principale transversale prin refacerea/realizarea continuității în dreptul fisurilor, crăpăturilor sau în zona rosturilor nețesute din diferite etape constructive; continuitatea zidăriei se va reface prin injectarea fisurilor cu materiale specifice de injectare pentru clădiri istorice și țeserea fisurilor/crăpăturilor cu inserții metalice, sau prin rezidirea locală a acestora cu armatură în rosturi orizontale la maxim trei asize; Înlocuirea locală sau consolidarea tuturor elementelor șarpantei care sunt compromise, deplasate, rupte, afectate de carii; Înlăturarea tuturor intervențiilor necorespunzătoare realizate la nivelul șarpantei; Verificarea tuturor îmbinărilor dintre elemente șarpantei și refacerea celor compromise; Înlocuirea învelitorii degradate din tablă cu învelitoarea inițială realizată din șindrilă pe navă și altar; Revizuirea sistemului de colectare și dirijare a apelor pluviale.

Începere lucrări

08.06.22

Pe data de 08.06.22 s-a semnat contractul cu constructorul și așteptăm începerea lucrărilor.

Realizare Proiect și obținere Finanțare

05.05.2022

În perioada noiembrie 2021 - ianuarie 2022 am lucrat împreună cu arhitecți, ingineri și reprezentanții obiectivului la realizare proiectului de reparații, întocmirea devizelor și obținerea avizelor și autorizațiilor necesare. Apoi a urmat depunerea proiectului la sesiunea de finanțare Timbrul Monumentelor Istorice oferită de Institutul Național al Patrimoniului.

În 05.05.2022 s-a reușit obținerea finanțării și semnarea contractului de finanțare cu INP.

Stare inițială și VALORI

01.11.2022

Biserica Greco-Catolică din Roșia Montană este o construcție înscrisă în tipologia compozițională curentă în Transilvania, a cărei origine este identificată în arhitectura romanico-gotică: o succesiunea de volume compuse în manieră aditivă și în ierarhie volumetrică crescătoare, alcătuită din absidă, navă și turn clopotniță.

Biserica și Casa Parohială Greco-Catolice sunt strâns legate în memoria comunității de viața și persoanlitatea lui Simion Balint, unul dintre revoluționarii români care a luptat alături de Avram Iancu, în calitate de prefect al Legiunii Arieșului. Simion Balint a urmat studii teologice și a fost numit preot capelan în Roșia Montană. Pentru fapte de vitejie din timpul revoluției a fost decorat de Împăratul din Viena și de Țarul Rusiei. După revoluție s-a retras ca preot paroh la Roșia Montană, unde a rămas până la sfârșitul vieții. Școala gimnazială din Roșia Montană îi poartă numele.

Clădirea are în momentul de față avarii structurale (fisuri și fracturi), manifestate cu precădere în zona suprastructurii absidei altarului, dar și în sistemul de boltire al navei, marcat de o serie de fisuri de-a lungul axului longitudinal. Dinamica degradărilor este activă, cu intensitate severă, pe alocuri critică (arce/bolți); Deteriorarea superficială sau profundă a materialului de construcție, mai ales a lemnului din structurile complexe ale șarpantelor navei și turnului. Materialele recente incompatibile cu cele istorice, în special este vorba despre cimentul Portland, constituie un factor de risc pentru protejarea pe termen îndelungat a monumentului. Dinamica degradărilor este activă, cu intensitate ușoară, local severe.