Reparații Patrimoniu

Campania 9

Patrimoniul Roșiei Montană intră în șantier începând cu vara aceasta!

14 clădiri sau obiective istorice primesc în acest an finanțare din partea Ministerului Culturii, prin Timbrul Monumentelor Istorice 2022, apel de finanțare lansat de Institutul Național al Patrimoniului.

📌 2 clădiri primesc finanțare pentru intervenții de urgență (Bisericile Greco-Catolică și Romano-Catolică)

📌 2 obiective aparținând cultelor și administrației locale (casa cantorului Bisericii Unitariene și fostul cinematograf) primesc finanțare pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice

📌 10 obiective (case tradiționale, căminul cultural, biserici, monumentul comemorativ al lui Simion Balint și un obiectiv arheologic - galeria romană din Orlea) au obținut finanțare pentru lucrări de întreținere și reparații curente (prin Apelul tematic Roşia Montană - patrimoniu UNESCO în pericol).

Termen de finalizare: decembrie 2022.

Pentru o parte dintre aceste proiecte suntem bucuroși că Asociația Roșia Montană în Patrimoniul Mondial (ARMPM) este partener pro-bono pentru activitățile de comunicare-promovare și/sau implementare (detalii mai jos), așadar vă vom ține la curent aici, periodic, despre stadiul acestor intervenții, proiecte, iar pe perioada verii vă vom invita chiar la câteva evenimente dedicate acestei oportunități care sperăm să se repete în curând și să ofere posibilitatea și sprijinul necesar localnicilor și administrației locale să intervină în sprijinul patrimoniului Roșiei Montane.

Mulțumim echipei Timbrul Monumentelor din cadrul Institutului Național al Patrimoniului pentru profesionalism, promptitudine și deschidere.

Să fie cu spor! 🍀

proiecte finanțate

Beneficiarul finanțării: C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVAFILIALA ROȘIAMIN S.A.
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener implementare / promovare

Descriere lucrări: Reparații la portal (finisaje), reparații ale planurilor înclinate de acces și a galeriei orizontale (curățare și completare trepte și rigole laterale, eliberare pământ (steril) și reparații ale suprafețelor de călcare), reparații și reconfigurări ale sistemului de iluminat, a balustrăzilor și refacere sprijinire din lemn demonstrativă.

Stadiu și detalii AICI

Beneficiarul finanțării: Parohia Romano-Catolică Roșia Montană
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener implementare / promovare

Descriere lucrări: înlocuirea părților degradate ale șarpantei, revizuirea și reașezarea învelitorii, introducerea șorțurilor și revizuirea sistemului de colectare și dirijare a apelor pluviale.

Stadiu și detalii AICI

Beneficiarul finanțării: Parohia Romano-Catolică Roșia Montană
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener implementare / promovare

Descriere lucrări: eliminarea tencuielilor cu mortar de ciment, completare lacune cu tencuieli cu mortar de var, reparații profile cu mortar de var și zugrăvire cu var pastă, reparații și vopsitorii tâmplării, completare foi sticlă, introducerea învelitorii de șindrilă.

Stadiu și detalii AICI

Beneficiarul finanțării: Parohia Unitariană Roșia Montană
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener implementare / promovare.

Descriere lucrări: eliminarea tencuielilor cu mortar de ciment, completare lacune cu tencuieli cu mortar de var, reparații profile cu mortar de var și zugrăvire cu var pastă, curățare pardoseli, vopsire tâmplării și repararea componentelor degradate, curățarea și repararea jgheaburilor și a burlanelor, pavaj de piatră în jurul bisericii.

Stadiu și detalii AICI

Beneficiarul finanțării: Parohia Unitariană Roșia Montană
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener implementare / promovare.

Descriere proiect: realizarea documentațiilor DALI / DTACT / PT / DE pentru conservarea și restaurarea caracteristicilor istorice, refuncționalizarea și valorificarea casei cantorului unitarian.

Stadiu și detalii AICI

Beneficiarul finanțării: Parohia Greco-Catolică
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener promovare.

Descriere lucrări: intervenii cu caracter profilactic, menite să prevină dezvoltarea unor degradări majore (biocidare, curățarea crustelor, consolidare, hidrofobizare); ambientului monumentului propriu-zis i se adresează lucrări de eliminare a intervențiilor recente nocive.

Stadiu și detalii AICI!

Beneficiarul finanțării: Parohia Greco-Catolică
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener promovare

Descriere lucrări: Realizarea a trei tiranți metalici transversali, montați la nașterea arcelor, care să preia împingerea laterală a arcelor transversale și a bolților; Consolidarea zidăriei portante a arcelor principale transversale prin refacerea/realizarea continuității în dreptul fisurilor, crăpăturilor sau în zona rosturilor nețesute din diferite etape constructive; continuitatea zidăriei se va reface prin injectarea fisurilor cu materiale specifice de injectare pentru clădiri istorice și țeserea fisurilor/crăpăturilor cu inserții metalice, sau prin rezidirea locală a acestora cu armatură în rosturi orizontale la maxim trei asize; Înlocuirea locală sau consolidarea tuturor elementelor șarpantei care sunt compromise, deplasate, rupte, afectate de carii; Înlăturarea tuturor intervențiilor necorespunzătoare realizate la nivelul șarpantei; Verificarea tuturor îmbinărilor dintre elemente șarpantei și refacerea celor compromise; Înlocuirea învelitorii degradate din tablă cu învelitoarea inițială realizată din șindrilă pe navă și altar; Revizuirea sistemului de colectare și dirijare a apelor pluviale.

Stadiu și detalii AICI!

Beneficiarul finanțării: Petri Adrian, Petri Alexandru, Harașo Tiberiu, Harașo Augusta
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener promovare.

Descriere lucrări: reintroducere învelitoare din șindrilă horjită, introducere elemente de tinichigerie necesare pentru asigurarea etanșeității la hornuri; înlocuire sistem pluvial disfuncțional; eliminare mortar de ciment; completare lacune cu tencuieli cu mortar de var; reparații profile trase cu mortar de var; zugrăvire cu var pastă; eliminare elemente parazitare – copertine, cabluri, antene, branșament montat pe acoperiș, eliminare finisaj cu tablă al coșurilor de fum, tencuire; reparații tâmplării, vopsitorii, reintroducere tâmplărie în zonele modificate; reparare/înlocuire socluri de gard, ziduri din piatră fără liant, reintroducere împrejmuire/poartă din lemn.

Stadiu și detalii AICI!

Beneficiarul finanțării: GRUBER PAUL-IOSIF, CSEREI MIHAELA-CORINA
Rolul RosiaMontana.Community / ARMPM: partener promovare

Descriere lucrări: eliminare mortare de ciment, eliminare elemente parazitare – copertine, branșament montat pe învelitoare, reparații ale tencuielilor și profilelor trase – completări locale, consolidare, zugrăvire; reparații/înlocuire învelitori țiglă, șorțuri; reparații cercevele, tocuri; curățare; vopsitorii, completări foi de sticlă; reparații/înlocuire jgheaburi și burlane; reparații mauri, reparații/completări/înlocuiri împrejmuire din lemn; reparații poartă de lemn; reparații pavaje și rigolă.

Stadiu și detalii AICI!

În afară de proiectele enumerate mai sus, au mai fost finanțate, în Roșia Montană, în cadrul acestui apel de finanțare următoarele proiecte:
Lucrări de reparații pentru clădirile nr. 318 (căminul cultural, Primăria Roșia Montană), 324, 475, 451.

Elaborare documentații tehnico-economice pentru clădirea nr. 185 (fostul cinematograf, Primăria Roșia Montană).

Felicitări și spor la lucru tuturor beneficiarilor finanțărilor!